`

Strona główna

ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE OGRANICZENIA W RUCHU POJAZDÓW

(2013-10-30 14:10:34)

W miesiącu grudniu obowiązują następujące świąteczne ogranicznia w ruchu pojazdów ciężarowych:
 


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

  • 25 grudnia od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 26 grudnia od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 1 stycznia 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,
obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.