`

Strona główna

Ograniczania w ruchu naczep i przyczep zarejestrowanych w Polsce na terytorium Republiki Białoruś

(2023-06-29 10:47:22)

Poniżej przedstawiamy Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że Białoruś wprowadziła zakaz przejazdu przez swoje terytorium przyczep i naczep z tablicami z polskimi numerami rejestracjami (na mocy postanowienia Rządu Republiki Białoruś nr 391 z dnia 19 czerwca 2023 r.)

Zakaz będzie dotyczył również samochodów osobowych z tablicami z polskimi numerami rejestracyjnymi, jeśli są one wykorzystywane do przewozu ładunków (samochód osobowy + przyczepa). Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 3 lipca 2023 r. 

 


Postanowienie nr 391 z dnia 19 czerwca 2023 r. zmienia wcześniejsze postanowienie nr 247 z dnia 22 kwietnia 2022 r. „O ruchu pojazdów”. W dotychczasowym stanie prawnym istnieje zakaz poruszania się przez terytorium Białorusi samochodów ciężarowych i ciągników zarejestrowanych w krajach UE. Natomiast po wejściu w życie nowych przepisów zakaz poruszania się zostanie rozszerzony i będzie dotyczył:

•             pojazdów ciężarowych i ciągników zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jak dotychczas);

•             przyczep (naczep) zarejestrowanych w Polsce;

•             samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce i realizujących międzynarodowy przewóz ładunków, na podstawie indywidualnego listu przewozowego lub międzynarodowego listu przewozowego „CMR”, przy czym samochody te będą mogły przejeżdżać jedynie przez przejścia graniczne na białorusko-polskim odcinku granicy państwowej.

W Postanowieniu nr 391 dokonano również aktualizacji wykazu punktów przeładunkowych, odpowiadających im punktów kontrolnych oraz stacji benzynowych, na których można tankować zagraniczne pojazdy. W dokumencie określony został także tryb postępowania Inspekcji Transportu i organów celnych w przypadku naruszenia zakazu poruszania się pojazdów, przyczep i naczep. Postanowienie określa też procedurę zakładania plomb nawigacyjnych podczas transportu przez terytorium Białorusi. Nowe przepisy nie znoszą istniejącej dotychczas możliwości wjazdu do punktów przeładunkowych i centrów logistycznych.

Tymczasem z informacji opublikowanej na stronie internetowej Państwowego Komitetu Celnego Republiki Białoruś wynika, że wprowadzony zostanie z dniem 3 lipca 2023 r. bezwzględny zakaz wjazdu polskich naczep i przyczep na terytorium Białoruś. Informacja ta jest sprzeczna z treścią postanowienia nr 391, które nie przewiduje zakazu wjazdu do punktów przeładunkowych i centrów logistycznych na Białorusi w pobliżu granicy polsko – białoruskiej.

Mając powyższe na uwadze, Ministerstwo Infrastruktury zaleca daleko idącą ostrożność polskich przewoźników drogowych w wykonywaniu przewozów do Białorusi, do czasu wyjaśnienia sprawy zakresu obowiązywania nowych przepisów.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród przewoźników zrzeszonych w Państwa organizacji.

W załączeniu przepisy białoruskie regulujące zakaz przejazdu wraz z najnowszą nowelizacją (teksty oryginalne wraz z tłumaczeniem na język polski).  

1. 20230622_nowelizacja_transport

2. C22300391_1687381200 Tekst oryginalny

3. plik_1_tłumaczenie

4. plik_2_tłumaczenie