`

Strona główna

ŚWIĄTECZNE OGRANICZENIA W RUCHU POJAZDÓW

(2014-04-15 15:04:05)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:


  • 20 kwietnia 2019r. od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 21 kwietnia 2019r. od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 22 kwietnia 2019r. od godziny 8:00 do godziny 22:00,

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.