`

Władze

Skład Zarządu Stowarzyszenia przestawia się następująco: 
Prezes Zarządu
KAROL RYCHLIK
Wiceprezes Zarządu 
KRZYSZTOF STRZAŁA
Skarbnik
JAROSŁAW ROZWADOWSKI
Sekretarz Zarządu 
BORUTA ANETA
Członek Zarządu
WERESZCZYŃSKI JAKUB

 


Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: 

 

Przewodniczący Komisji
ANDRZEJ BULIK
Zastępca Przewodniczącego Komisji
KOZŁOWSKI PAWEŁ
Sekretarz
GAJDA PAWEŁ

Pracownicy Biura Stowarzyszenia:
MARIUSZ BIERNACKI Dyrektor Biura
MONIKA  ROLA Samodzielna Księgowa
MARTYNA KUREK 
AGATA LESZCZYŃSKA
MICHAŁ STACHOWICZ