`

Strona główna

OGRANICZENIA RUCHU POJAZDÓW W SIERPNIU

(2014-06-12 12:06:37)

W miesiącu sierpniu będą obowiązywały następujące ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych:


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

  • 14 sierpnia od od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 15 sierpnia od godziny 8:00 do godziny 22:00,

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.