`

Strona główna

MAJOWE OGRANICZENIA W RUCHU DROGOWYM

(2019-04-23 11:04:36)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16.05.2012 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:


  • 30 kwietnia 2019 r. od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 1 maja 2019 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 2 maja 2019 r. od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 3 maja 2019 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 8 czerwaca 2019 r. od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 9 czerwca 2019 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 19 czerwca 2019 r. od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 20 czerwca 2019 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00

będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dmc przekraczającej 12 t.