`

Strona główna

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - WSPARCIE Z ZUS

(2020-04-02 16:04:01)

Poniżej zamieszczmy informację przesłaną z ZUS o/Siedlce:

Szanowni Państwo,

ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W załączeniu przekazuję Państwu informacje na temat pomocy, jaką można uzyskać z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej. Są to wnioski oraz opisy poszczególnych usług.


Dodatkowo przekazuję materiały dostępne na naszej stronie internetowej pod poniższymi linkami:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Lewicka

Inspektor

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach

Wydział Organizacji i Analiz

ul. Browarna 12, 08-110 Siedlce

tel. 25 640-16-63

 

 

logoZUSnoweRozwiniecie

 

ZAŁĄCZNIKI

Instrukcja wypełniania wniosku RDU.doc

Instrukcja wypełniania wniosku RSP-C.DOC

RDU artykuł merytoryczny

Tarcza antykryzysowa

Wniosek RDU PAPIER 30.03.2020

Wniosek RSP C PAPIER 31.03.2020

Załącznik do wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku RDZ.DOC

Instrukcja wypełniania wniosku RSP-D.DOC

RDZ artykuł

RSP-D artykuł

Tarcza www artykuł główny

Wniosek RDZ PAPIER 31.03.2020

Wniosek RSP D PAPIER 31.03.2020