`

Akty prawne

Czas pracy kierowców

Rozporządzenie WE zmieniające czas pracy kierowców!!!

Przewoźnicy muszą się liczyć z koniecznością zatrudnienia większej niż dotychczas liczby kierowców. UE zaostrzyła bowiem przepisy dotyczące czasu prowadzenia dużych pojazdów (czyli ciężarowych powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej lub osobowych mających powyżej 9 miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy) oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków. 11 kwietnia 2007 r. zaczęło obowiązywać wprowadzające je rozporządzenie 561/2006/WE o harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. 


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:
Dzienny czas prowadzenia pojazdu może być przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin, a w ciągu dwóch tygodni nie można prowadzić dłużej niż przez 90 godzin. ¦ Podczas jazdy kierowca będzie mógł dzielić 45-minutową przerwę wykorzystywaną w ciągu i po czteroipółgodzinnym okresie prowadzenia pojazdu tylko na dwie krótsze - przynajmniej 15-minutową i przynajmniej półgodzinną. ¦ Dzienny okres odpoczynku wynoszący co najmniej 11 godzin można będzie wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin. ¦ Dobowy odpoczynek przyprowadzeniu pojazdu przez załogę będzie wynosił co najmniej 9 godzin.¦ Wciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca będzie musiał wykorzystać co najmniej: dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku (2 razy po 45 godzin) lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku (45 godzin) i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny. Skrócenie to należy jednak wyrównać równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po tygodniu, w którym odpoczynek został skrócony. ¦ Kierowca będzie musiał wozić ze sobą 28 tzw. wykresówek, a nie jak do tej pory 15. 

Rozporzadzenie z 11.IV.2007 "Czas pracy kierowców".