`

Akty prawne

Zbiór najważniejszych aktów prawnych

Oto zbiór najważniejszych aktów prawnych, których znajomość jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania firmy przewozowej. Do prawidłowego otwierania aktów prawnych potrzebny jest program Adobe Reader lub inny otwierający pliki w formacie pdf.


Niektóre z załączonych aktów prawnych zostały ujednolicone poprzez dodanie zmian (małą czarną czcionką dodano nowe fragmenty, czerwoną czcionką zaznaczono fragmenty które mają przestać obowiązywać). Niestety, sejm ostatniej kadencji nie zdążył opublikać tych zmian więc nie wiadomo kiedy zaczną obowiązywać.  

Ustawy, które zwierają zmiany to: Ustawa o drogach publicznych, Ustawa o transporcie drogowym, Ustawa o czasie pracy kierowców i Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

AKTY:  
Konwencja CMR
Ustawa o drogach publicznych
Ustawa o transporcie drogowym
Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Ustawa o czasie pracy kierowców